top of page
White Abstract Artwork

שברים
בחוליות

עם השנים האוכלוסיה מתבגרת, ואיתה גם שכיחות האוסטאופורוזיס או בריחת הסידן. בגיל השלישי אנו רואים שכיחות עולה של שברים של אוסטאופורוזיס. שברים אלו לא חייבים לקרות מנפילה והם מגבילים מאוד בתפקוד וכואבים זמן ממושך.

כיום, יש לנו טיפול זעיר פולשני המאפשר לקצר את תקופת הכאב ולשפר אותו. ניתוח זה ,הנקרא קיפופלסטיה, מתבצע בהרדמה מקומית ובטשטוש, ובעזרת מחטים בלבד ולא חתך בעור. הרופא נעזר במכשיר רנטגן לכוון מחטים לתוך החוליה השבורה, מנפח בלון שמוחדר דרך המחט לחוליה ובחלל שנוצר מזרים דבק שמתקשה ומהווה פיגום לחוליה. הקלה בכאבים צפויה מס' ימים לאחר הפעולה והיא נחשבת בטוחה וזמינה. 

Yuval Baruch_Logo_edited.png
ד"ר יובל ברוך - שברים בחוליות
bottom of page